ระบบตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2537 : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการสึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
 
กรุณากรอกข้อมูลการสืบค้น/ค้นหานักศึกษา
ค้นตามรหัสนักศึกษา:
  ใส่รหัสนักศึกษา เช่น 123456789
ค้นตามชื่อนักเรียน :
 2 - 3 คำ ก็ได้